Om oss

Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. I Vår organisation har vi över 4000 kollegor som jobbar och vi är Sveriges ledande branschorganisation.

Vi jobbar ständigt utefter det salutogena sättet och aldrig som en doktor gör- då de jobbar med det patogena sättet. Ett patogent sätt ser bara vad du har för åkomma. Men aldrig vad roten av din orsak är.

Alltså tar vi reda på varför du har problemet!

Vad orsaken är!

Och hur vi skall se till så att problemen aldrig uppstår genom att undersöka grunden av orsaken.

En doktor undersöker alltid vad du har för problem men aldrig hur detta problem har uppstått. Deras medicinering genom kemikalier attackerar kroppens organ och hjälper då drabbat område men utökar också belastning för andra organ som därför leder till biverkningar.

Läkarna skickar patienterna till oss Hälsoutvecklare- när de inte kan hjälpa patienterna.

Oftast gör man detta via FAR. (Fysisk aktivitet på Recept) Där vi hjälper till med smärtor problem mm.

Vi jobbar som Hälsoutvecklare och Hälsokonsultering. Och vi forskar utefter vad kroppen behöver och kräver. Så att du få leva som bäst och utnyttja kroppens krafter på rätt sätt.

Vi jobbar med orsak och verkan.

Här följer namn på olika kurser och ämnen som vi har utbildning i och jobbar med:

Anatomi

Antioxidanter

Atros

Beteendekunskap kring mat.

Cellen

Cirkulationen och respirationen.

Definitioner av hälsa.

Diabetes och övervikt.

Energigivande näringsämnen.

Energiprocessen

Energibalansen

Energiomsättningen

FAR-ledare certifikat (Fysisk Aktivitet på Recept)

Fastan och påverkan på kroppen.

Fysisk aktivitet och inaktivitet.

Förändring och förändringsarbete.

Gikt

Hormonsystemet

Hypertoni (högt blodtryck)

Hälsobegrepp

Hälsopreventionens historia

IBD (Irritable bowel diseases)

Immunförsvaret

Indikationer och kontraindikationer.

Kommunikation. 

Kostregistreringar och kost-upplägg.

Livsmedelskunskap

Livsstilens betydelse för hälsa, kost, stress och fysisk aktivitet.

Latinska termer och grunder.

Massage mot skador och verk.

Matspjälknings-processen

Mindfullness som är vetenskapligt bevisat att den gör oss lyckligare.

Mineraler

Motivation och mål.

Modeller för stresshantering och stressreduktion.

Natur, friluftsliv, hälsa och miljö- för en hållbar utveckling.

Nervsystemet

Nivåer för hälsoarbete, med fokus på individ och gruppnivå.

Näringslära

Olika arenor för riktat hälsoarbete.

Olika metoder och verktyg för att mäta hälsa.

Osteologi- led-lära.

Parkinsons.

Pedagogiska aspekter på hälsoarbete.

Personlig coach/coachning.

Planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

Praktiskt utövande av olika stresshanterings metoder.

Samtal och coaching.

Svenska kostvanor och diet.

Specialkost och Vitaminer.

Stress och stresshantering.

Tillsatser och E- nummer.

Dessa tjänster utför vi:

Vi hjälper klienter/företag med förbättring, modernisering och föreläsning.

Vi ger personal samt privata personer, motiverande samtal, kost upplägg, träningsupplägg och HPB (Hälsoprofils- bedömning). 

Vi har föreläsningar om hur man hanterar stress, Stresshantering och par- terapi. 

Hur man för arbete och hälsa in i vardagen.

Hälso- Coaching/Förändringsarbete.

Vi arbetar med nya bolagskoncept samt uppgradering av redan befintliga bolag.

Vid arbetssättet som vi är utbildad inom så utvecklar vi ett friskt och lyckligt liv. Genom att låta kroppen frisätta rätt signalsubstanser som aktiverar kroppen dit den skall vara-  Så mår kroppen exakt som den skall: Lycklig, kreativ och stark.

Självklart så behöver varje klient sitt egna unika upplägg för rätt bedömning som görs på klienten.

Det finns sätt att leva bättre, längre, och gladare.

Det är genom att kombinera vårt sätt att äta rätt, sova rätt och träna på rätt sätt.Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. I Vår organisation har vi över 4000 kollegor som jobbar och vi är Sveriges ledande branschorganisation.