Om oss

Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. I Vår organisation har vi över 4000 kollegor som jobbar och vi är Sveriges ledande branschorganisation.

Vi jobbar ständigt utefter det salutogena sättet och aldrig som en doktor gör- då de jobbar med det patogena sättet. Ett patogent sätt ser bara vad du har för åkomma. Men aldrig vad roten av din orsak är.

Alltså tar vi reda på varför du har problemet!

Och hur vi skall se till så att problemen aldrig uppstår genom att undersöka grunden av orsaken.

En doktor undersöker alltid vad du har för problem men aldrig hur detta problem har uppstått. Deras medicinering genom kemikalier attackerar kroppens organ och hjälper då drabbat område men utökar också belastning för andra organ som därför leder till biverkningar.

Läkarna skickar patienterna till oss Hälsoutvecklare- när de inte kan hjälpa patienterna.

Oftast gör man detta via FaR. (Fysisk aktivitet på Recept) Där vi hjälper till med smärtor, skador och med mera.

Vi jobbar som hälsoutvecklare och hälsokonsulter för företagshälsa och privat personer. 

Vi forskar utefter vad kroppen behöver och kräver. 

Så att du få leva som bäst och utnyttja kroppens krafter på rätt sätt.


Här följer namn på olika ämnen och sjukdomar som vi jobbar med: 


Anatomi

Antioxidanter

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Atros

Beteendekunskap kring mat.

Cellen

Cirkulationen och respirationen.

Definitioner av hälsa.

Diabetes och övervikt.

Downs syndrom.

Energigivande näringsämnen.

Energiprocessen

Energibalansen

Energiomsättningen

Ergonomi

FAR-ledare certifikat (Fysisk Aktivitet på Recept)

Fastan och påverkan på kroppen.

Fysisk aktivitet och inaktivitet.

Förändring och förändringsarbete.

Gikt

Hormonsystemet

Hypertoni (högt blodtryck)

Hälsobegrepp

Hälsopreventionens historia

IBD (Irritable bowel diseases, Ulceriös colit mm.)

Immunförsvaret

Indikationer och kontraindikationer.

Kommunikation. 

Kostregistreringar och kost-upplägg.

Livsmedelskunskap

Livsstilens betydelse för hälsa, kost, stress och fysisk aktivitet.

Massage mot skador och verk.

Matspjälknings-processen

Mindfullness genom rätt musikslag och ljud. 

Mineraler.

Motivation och mål.

Modeller för stresshantering och stressreduktion.

Natur, friluftsliv, hälsa och miljö- för en hållbar utveckling.

Nervsystemet

Nivåer för hälsoarbete, med fokus på individ och gruppnivå.

Näringslära- Matens påverkan på din kropp. 

Olika arenor för riktat hälsoarbete.

Olika metoder och verktyg för att mäta hälsa.

Osteologi.

Parkinsons.

Pedagogiska aspekter på hälsoarbete.

Personlig coach/coachning.

Planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

Praktiskt utövande av olika stresshanterings metoder.

Radiation ifrån smartphones samt påverkan på kroppen.

Restaurang Á la carte.

Samtal och coaching.

Svenska kostvanor och diet.

Specialkost och Vitaminer.

Stress och stresshantering.

Tillsatser och E- nummer.

Wi-fi och dess påverkan omkring.


Dessa tjänster utför vi:

Vi hjälper klienter/företag med förbättring, modernisering och föreläsning.

Vi ger personal samt privata personer, motiverande samtal, kost upplägg, träningsupplägg och HPB (Hälsoprofils- bedömning). 

Vi har föreläsningar om hur man hanterar stress, stresshantering och par- terapi. 

Hur man för arbete och hälsa in i vardagen.

Massage för skador och verk samt för hormonproducering.

Hälso- coaching/förändringsarbete.

Vi arbetar med att tag fram nya bolagskoncept samt uppgradering av redan befintliga bolag.

Vid arbetssättet som vi är utbildad inom så utvecklar vi ett friskt och lyckligt liv. 

Genom att låta kroppen frisätta rätt signalsubstanser som aktiverar kroppen dit den skall vara-  Så mår kroppen exakt som den skall: Lycklig, kreativ och stark.

Självklart så behöver varje klient sitt egna unika upplägg för rätt bedömning som görs på klienten.

Det finns sätt att leva bättre, längre, och gladare.

Det är genom att kombinera vårt sätt att äta rätt, sova rätt och träna på rätt sätt.Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. I Vår organisation har vi över 4000 kollegor som jobbar och vi är Sveriges ledande branschorganisation.