TECKNET PÅ EN BRA LÄKARE SKALL VARA HUR MÅNGA PATIENTER DOKTORN LYCKAS FÅ BORT I FRÅN MEDICINER. INTE PÅ HUR MÅNGA PATIENTER DOKTORN SÄTTER PÅ MEDICINER.

Om oss

Vår utbildning kvalitetssäkras av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa. I Vår organisation har vi över 4000 kollegor som jobbar och vi är Sveriges ledande branschorganisation.


I Hälsokonsulterna i Sverige och Småland jobbar vi ständigt utefter det salutogena sättet och aldrig som en doktor gör- då de jobbar med det patogena sättet. Ett patogent sätt ser bara vad du har för åkomma. Men aldrig vad roten av din orsak är.

Läkare har kunskap inom "medicin".

Som Hälsoutvecklare har vi kunskap om hälsa, kropp och kost- Som tillsammans är den äkta medicinen.


Vi tar reda på varför du har problemet!

Och hur vi skall se till så att problemet aldrig uppstår genom att undersöka grunden av orsaken.

En doktor undersöker alltid vad du har för problem men aldrig hur detta problem har uppstått. Deras medicinering genom kemikalier attackerar kroppens organ och dämpar då drabbat område men utökar också belastning för andra organ som därför leder till biverkningar.

Läkarna skickar patienterna till oss Hälsoutvecklare- när de inte kan hjälpa patienterna.

Oftast gör man detta via FaR. (Fysisk aktivitet på Recept) Där vi hjälper till med smärtor, skador och sjudomar. 

Vi jobbar som hälsoutvecklare och hälsokonsulter för företagshälsa och privat personer. 

Utnyttja ditt friskvårdsbidrag. Läs mera här: https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308465681/media/30685e0def6e6efcf06263248286351/Guide%20Så%20får%20du%20fler%20medarbetare%20att%20nyttja%20friskvårdsbidraget%20200102.pdf


Vi forskar utefter vad kroppen behöver och kräver. 

Så att du få leva som bäst och utnyttja kroppens krafter på rätt sätt.


Här följer namn på olika ämnen och sjukdomar som vi jobbar med: 


Anatomi

Antioxidanter

Arbetsmiljö och säkerhet. 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Atros

Beteendekunskap kring mat.

Cellen

Cirkulationen och respirationen.

Coaching.

Definitioner av hälsa.

Diabetes och övervikt.

Downs syndrom.

Energigivande näringsämnen.

Energiprocessen

Energibalansen

Energiomsättningen

Ergonomi

FAR-ledare certifikat (Fysisk Aktivitet på Recept: https://vimeo.com/411308694)

Fastan och påverkan på kroppen.

Fysisk aktivitet och inaktivitet.

Föreläsningar om samtliga ämnen skrivna här.

Förändring och förändringsarbete.

Gikt.

Hygien.

Hormonsystemet

Hypertoni (högt blodtryck)

Hälsobegrepp.

Hälsopreventionens historia.

IBD (Irritable bowel diseases, Ulceriös colit mm.)

Immunförsvaret.

Indikationer och kontraindikationer. 

Integration, hälsa på Svenska- för invandrare: Vid intresse, gå med i fb gruppen. https://www.facebook.com/groups/829044720931543/

Kommunikation. 

Kostregistreringar och kost-upplägg.

Livsmedelskunskap.

Livsmedelshygien. 

Livsstilens betydelse för hälsa, kost, stress och fysisk aktivitet.

Massage mot skador och verk.

Matens påverkan på din kropp.

Matspjälknings-processen.

Mindfullness genom rätt musikslag och ljud. 

Mineraler.

Motivation och mål.

Modeller för stresshantering och stressreduktion.

Natur, friluftsliv, hälsa och miljö- för en hållbar utveckling.

Nervsystemet.

Nivåer för hälsoarbete, med fokus på individ och gruppnivå.

Näringslära.

Olika arenor för riktat hälsoarbete.

Olika metoder och verktyg för att mäta hälsa.

Osteologi.

Parkinsons.

Projekt och företagande. 

Pedagogiska aspekter på hälsoarbete.

Personlig coach/coachning.

Planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

Placeringsrådgivning- Då ekonomin spelar en viktig roll i en människas tillvaro.

Praktiskt utövande av olika stresshanterings metoder.

Radiation ifrån smartphones samt påverkan på kroppen.

Restaurang Á la carte.

Samtal och coaching.

Svenska kostvanor och diet.

Specialkost och Vitaminer.

Stress och stresshantering.

Tillsatser och E- nummer.

Wi-fi och dess påverkan omkring.


Dessa tjänster utför vi:

Vi hjälper klienter/företag med förbättring, modernisering och föreläsning.

Vi ger personal samt privata personer, motiverande samtal, kost upplägg, träningsupplägg och HPB (Hälsoprofils- bedömning). 

Vi har föreläsningar om stresshantering,  mindfullness, par- terapi, kosthantering och mycket mera..

Hur man för arbete och hälsa in i vardagen.

Massage för skador och verk samt för hormonproducering.

Hälso- coaching/förändringsarbete.

Vi arbetar med att tag fram nya bolagskoncept samt uppgradering av redan befintliga bolag. 

Ergonomisk tillbyggnad och expansion av företag och bostäder/hem.


Vid arbetssättet som vi är utbildad inom så utvecklar vi ett friskt och lyckligt liv. 

Genom att låta kroppen frisätta rätt signalsubstanser som aktiverar kroppen dit den skall vara-  Så mår kroppen exakt som den skall: Lycklig, kreativ och stark.


Det finns sätt att leva bättre, längre, och gladare.

Det är genom att kombinera rätt sätt att ätarätt sätt att sova och rätt sätt att träna på.